Privacyverklaring

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De gebruikersdata die wordt verzameld via Analytics wordt nooit verwijderd.

De privacy van de bezoekers aan onze website wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Gebruik van persoonsgegevens

Koekelberg verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Koekelberg website te beheren en om de door u gevraagde services en diensten te leveren. Koekelberg gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van services die beschikbaar zijn vanaf Koekelberg.

Verder bieden wij een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Doorgifte aan derden

Koekelberg verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. Koekelberg zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

te voldoen aan een juridisch verzoek of aan een juridisch proces;
om de rechten of eigendom van Koekelberg te beschermen en verdedigen; en
te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Koekelberg of het publiek te beschermen.

Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Koekelberg zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Veiligheid van persoonsgegevens

Koekelberg zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. Koekelberg bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Wijzigen van het privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Koekelberg zal zo nu en dan haar privacybeleid updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Koekelberg raadt u aan om periodiek het privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Koekelberg uw persoonsgegevens beschermt.

Contact informatie

Koekelberg ontvangt graag uw commentaar betreffende het privacybeleid. Als u van mening bent dat Koekelberg niet heeft gehandeld op grond van dit beleid, dan kunt u contact opnemen met Koekelberg