Brokken

Kies de juiste brok voor uw hond!

Uiteraard kan een goede brok een prima alternatief zijn voor vers vlees voor de hond. Er is helaas echter nogal wat te zeggen over de kwaliteit van de gemiddelde hondenbrok. Over het algemeen kan gesteld worden dat hele goedkope brokken erg weinig vlees bevatten en overwegend uit granen en ander vulmateriaal bestaan. Maar ook dure brokken zijn niet altijd heel gezond. Sommige grote fabrikanten testen uitgebreid hoeveel vlees er minimaal in de brok moet zitten zonder dat de hond er ziek van wordt. Vlees is het duurste ingrediënt en hoe minder ze ervan in de brok moeten doen, hoe meer ze kunnen verdienen.

Om een goede brok te kunnen kiezen, is het belangrijk dat u enkele dingen weet:

  • In de natuur eten alle wilde hondachtigen, van klein tot groot en van jong tot oud, naar hun energiebehoefte meer of minder vanuit één en hetzelfde aanbod. In de natuur zijn er geen prooidieren die speciaal voor de pups of de welpjes gevangen worden of voor de seniorwolf. Ieder lid van de roedel eet hetzelfde, enkel de hoeveelheid voedsel verschilt naar gelang de energiebehoefte.
  • Aan alle grondstoffen en ingrediënten die in de brokken worden verwerkt, moeten dezelfde kwaliteitseisen gesteld worden als aan producten bestemd voor menselijke consumptie. In dat geval zullen er ook geen zwaar kankerverwekkende stoffen of afgekeurd vlees in zitten.
  • Als uw hond regelmatig dunne of smeuïge ontlasting heeft die moeilijk op te rapen is met een poepzakje, is dat een indicatie dat de voeding die u geeft niet de juiste is voor uw hond.
  • Geperste brokken gedragen zich in het lichaam bijna hetzelfde als vers vlees en worden ook op lagere temperatuur gemaakt, waardoor de vitaminen nog aanwezig zijn in de brok. Ook mineralen, vetten, sporenelementen en enzymen zijn nog intact en niet zodanig veranderd onder invloed van te hoge temperaturen dat ze giftig zouden geworden zijn of zodanig veranderd van structuur dat het lichaam ze niet herkent en er niks mee kan.
  • Hoe goedkoper de brok, hoe minder vlees erin verwerkt is en hoe meer vulmiddelen erin zitten (met grote hoeveelheden ontlasting als gevolg). Anderzijds is een dure brok ook niet altijd een goede brok. Veel marketing maakt de brok ook duur…